Кабел за отопление – инсталация

 Ръководство за инсталация на немагнитен кабел за отопление ENERPIA

Non-Magnetic Heating cable ENERPIA

 Mатериали:

Немагнитен кабел за отопление ENERPIA за отопление от корейския производител ENERPIA, изолация, телена мрежа (#8), кабелни връзки, разпределителна кутия, термостат, гофрирана тръба 16 мм, тестер.

 Подготовка за монтаж:

Преди да започнете инсталацията измерите помещението и направете схематичен чертеж, според долуизложената инструкция. Подгответе всички необходими материали, като за подбора им, ако имате въпроси, моля да се консултирате с нас.

Предупреждение. Въпреки, че е лесно за потребителя сам да инсталира продукта в по-малки помещения, би било по-добре да потърси професионална помощ при инсталиране на продукта в по-големи помещения, тъй като се изискват професионални умения и познания.

 Преди да започнете

  • Измерете мястото на инсталиране с рулетка
  • Направете скица на площта
  • Обсъдете със клиента необходимото оборудване и метода, който ще се използва. Също така отбележете точните мерки.
  • Предупреждение. Въпреки, че е лесно за потребителя сам да инсталира продукта в по-малки помещения, би било по-добре да потърси професионална помощ при инсталиране на продукта в по-големи помещения, тъй като се изискват професионални умения и познания.

 

 Инсталация

Изолация:

От изолацията зависи КПД на всяка отоплителна система, затова е нужно много внимателно да подходите към този процес.

1. Поставете слой от 5 см пенобетон или 3 см пенополистерол.

2.След това поставете 3 мм изолационен лист със сребърното покритие нагоре. Разстоянието на изолационен лист до стената трябва да бъде от 5 до 10 см за да се обезпечи нормалното сцепление на строителния материал с пода.

3. Поставете телената мрежа/стягащата скоба върху изолационния лист и фиксирайте с кабелни връзки или стоманена тел.

4.

Поставете кабела за отопление през еднакви интервали с кабелни връзки или U-щифтове (не използвайте стоманена тел)

Интервалите са както следва – Минимум – 5 см / максимум 15 см, като зависят от дебелината на мазилката

5. Поставянето трябва да започнете от разпределителната кутията и като крайната точка отново трябва да бъде кутията разпределителната.

А. Не режете кабела за отопление, не го демонтирайте или не правете съединения по кабела за отопление.

Б. Поставете кабела така че не се допират помежду си.

В. Свържете кабелите с разпределителната кутия спазвайки цвета, паралелно. Инсталирайте кабела, отчитайки мощностите на входящата линия и регулатора.

Г. Когато използвате съществуващият електрически контакт в стената, стойността на общата консумация на мощност не трябва да надвишава 15А.

 6. Инсталиране на термостата

А. ВХОД – към електрическото гнездо, използвайки щепсел

Б. ИЗХОД – към кабела. Обърнете внимание на изолацията и водонепропускливостта.

7. Термосензора трябва да бъде тип „мокър“ и фиксиран на кабелите за отопление и след това го свържете с терморегулатора. Кабела на сензора не трябва се пресича кабел за отопление.

8. Проверете нормалната работа. Проверете ефективността на отопление и консумацията на мощност с амперметър.

9. Почистете мястото, дайте указания относно мерките за безопасност. Потвърдете ефективността на отопление с потребителя и работника, който нанася мазилката. Дайте указания на потребителя относно начина на работа с отоплителната система

10. Бъдете внимателни за да не повредите кабела за отопление по време на насяне на мазилката.

 

10. Дебелината на мазилката зависи от материалите, използвани за подово покритие. Ако тя е прекалено дебела, ефективността на отопление, рязко спада. Дебелината на мазилката зависи от това какво покритие ще се използва след това. По долу са посочени примерни данни:

 

Вид на материала на подово покритие

Дебелина на мазилката

Линолеум

30 мм

Плочки, дъски, ондол покритие

25 мм

Не включвайте системата преди мазилката да изсъхне напълно.

НАЧЕРТАВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА НА КАБЕЛА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

 

Чрез този линк можете да изтеглите файл с информация за инсталацията на

Ръководство за инсталация на немагнитен кабел ENERPIA

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.