Под каква настилка може да има подово отопление?

Когато потребителят реши да монтира подово отопление в своето жилище или офис, един от най-важните моменти е каква настилка да избере.

Основните настилки върху подовото отопление са 3 вида:

– многослоен паркет;

– ламинат;

– теракотени плочки.

При избора трябва да се има предвид, че за ламината и многослойния паркет съществуват ограничения за температурата, които се определят от производителите – най-често до плюс 27 градуса. Както за ламината, така и за паркета производителят трябва изрично да е посочил, че може да се полагат върху подово отопление.

Потребителят трябва да има предвид още, че от различните видове паркет, под който може да има подово отопление, се допуска само многослойният. Изискването тук е първоначалното загряване да се извърши постепенно в рамките на 24 часа.

Някои потребители се опасяват, че подовото отопление може да деформира подовата настилка. Подобно безпокойство няма основание по 2 причини:

– създаваната температурна разлика променя незначително размерите на подовата настилка;

– при поставянето на настилката добрите специалисти винаги предвиждат малки фуги между нейните съставни части, както и до стените; избягва се и фиксирането към первазите. Така настилката се разширява свободно от топлината и остава абсолютно равна.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.