Сертификати

Сертификати „Инфрачервено отоплително фолио“

Декларация за съответствие ENERPIA

EMCD report

CE certificate

DoC_CTS-S19

Report CTS-19

Декларация за съответствие DAEWOO Enertec, FILM, (Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN60335-1:1994+A1/+A2/+A11/+A12/+A13/+A14/+A15/+A16, EN60335-2-45:2002)

Декларация за съответствие DAEWOO Enertec, FILM (EC Council Directive 2004/108/EC, EN55014-1:2000, +A1:2001, +A2:2002, EN55014-2:1997, +A1:2001)

 

Сертификати „Отоплителна система X–L тръба с гореща вода“

08LVD_1011 Heating_X-pipe_DW_010

08LVD_1012 Heating_X-pipe_DW_015

XL-pipe CE DW-010 DoC

XL-Pipe CE DW-015 DoC

XL-pipe test Pb & Cd A-7278

 

Сертификати „Немагнитен кабел за отопление“

TK_110016 MAT CABLE DW_20W_LVD

TK_CC100152_DW25W11L – DW25W110L

TK_CC110005_DW_20W_DOC_LETTER

TK_CC110005_DW_20W_RPT

TK_CC110152_DW25W_DOC_LETTER

TK_CL100151_DAEWOO_ENERTEC_DW25W_20120314

Сертификат СЕ „Кабел за сняг“

 

Сетрификати за термостати

 

 

 

 

 

 

CE certificate BYC07Certificate CE KEVENO

 

Сertificates X–L pipe

08LVD_1011 Heating_X-pipe_DW_010

08LVD_1012 Heating_X-pipe_DW_015

XL-pipe CE DW-010 DoC

XL-Pipe CE DW-015 DoC

XL-pipe test Pb & Cd A-7278

 

Сertificates Heating Cable

TK_110016 MAT CABLE DW_20W_LVD

TK_CC100152_DW25W11L – DW25W110L

TK_CC110005_DW_20W_DOC_LETTER

TK_CC110005_DW_20W_RPT

TK_CC110152_DW25W_DOC_LETTER

TK_CL100151_DAEWOO_ENERTEC_DW25W_20120314

 

Сertificate Infrared heating folio

08LVD-1010 Electric Heating FilmDW050-100W220V

 

Сertificates thermostats

CertificateThermostat UTH-150

CertificateThermostat UTH-170

CertificateThermostat UTH-170

CertificateThermostat UTH-70

CertificateThermostat UTH-70

 

 

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.