Инсталацията на снего-топящия кабел

 

Инсталацията на снего-топящия кабел по принцип се разделя на режещ и директно вкопаващ метод. Спецификацията е приложима за режещия метод от гореспоменатите методи.

В допълнение тази инструкция е предназначена да изясни работната процедура на всеки процес за да избегне евентуални дефекти като потенциална повреда на кабелите по време на инсталацията и така също да повиши ефикасността .

 

1.       Процедура на инсталация

1.1. Проверка на материалите

Проверете дали количеството на материалите съответстват на нужното имайки предвид работния проект. Проверете така също защита на изолацията и съпротивлението за да прецените дали съответства на нужното.

1.2. Проверка на повърхността на пътя

Проверете финалното състояние на пътя преди да нарежите и поставите Снего-топящия Кабел. Премахнете и отстранете  неравности,  заострени подутини и други рискови фактори, които биха причинили повреда на кабела. При замазката трябва да спазвате отстояние от стени и бордюри от 5-10 см.

1.3. Поставяне на Снего-топящия кабел

Положете кабела на повърхността на пътя съгласно предварителния работен проект и го закрепете с Бетонен пистолет или метални връзки.

–          Освен кабела, студените (захранващи) кабели трябва да бъдат поставени в специални тръби или на повърхността на на пътя за да могат да бъдат предпазени от удар и повишена температура. Надеждни продукти би трябвало да се използват.

–          Ако кабела се инсталира под асфалти или бетон правете колкото се може по малки стъпки за да избегнете  нарушение на целостта на кабела дължащо се на разликата в температурата на повърхността( в рамките на 150 мм.).

–          Положете кабела вземайки предвид съпротивлението на кабела и го инсталирайте в съответствие с особеностите на работната площадка.

1.4. Инсталиране на термо сензора.

Температурния сензор трябва да бъде поставен отвън и положен в областта където колелата на превозните средства се въртят хоризонтално на пътя.

1.5. Поставяне на горната настилка.

Поставете съпротивлението на изолацията  преди поставяне на крайното покритие. Съпротивлението трябва да бъде повече от 20 MΩ. Проверете съпротивлението за да разберете дали кабела е прекъснат.

 

Поставете крайното покритие като съблюдавате отоплителния кабел да не е повреден. Ако е възможно поставете крайното покритие на 2 етапа.(Покритието трябва да е м/у 50-70 мм)

–          Първи етап – Изравнете крайното покритие така че кабела да бъде покрит.

–          Втори етап – Поставете втория слой до нивото на 50-70 мм като обща дебелина на покритието.

1.6.  Инсталиран на контролния панел

–          Проверете дали прекъсвача отговаря на цялото електрическо натоварване в електроразпределителната кутия или панела за ниско напрежение

–          Инсталирайте контролния панел вътре или навън в зависимост от работния проект и на височина до 180 см но инсталационната височина може да бъде фиксирана според особеностите на съответното място.

–          В случай на рампа на подземен паркинг, използвайте вграден контролен панел ако вграденото място е защитено и в този случай използвайте капак направен от неръждаема стомана.

1.7.  Предпазни мерки относно работите по електрическите източници

–          Електрозахранващия кабел е направен от огнеупорен материал (TFR-CV), защитен от високи температури

–          Когато свързвате кабела с трифазен ток, свържете по такъв начин че да минимизирате дисбаланса.

–          Ако площта на която е инсталиран отоплителния кабел е твърде голяма, може да монтирате отделна електроразпределителна кутия за всяка секция за да минимизирате нуждата от кабел за да може електрическата система да работи безпроблемно.

–          Работната площадка обхваната от пътно режещия метод е в случай че се инсталира на стар път. Консултирайте се при нужда със специалисти за оптимизация на работния процес със възможно за включване на вкопаващия метод.

1.8. Пробно пускане

–          Проверете съпротивлението на всеки прекъсвач и такова съпротивление трябва да бъде най малко 20МΩ.

–          Проверете съпротивлението на всеки прекъсвач за да видите дали целостта на кабелите е прекъсната

–          Проверете състоянието на ръчното управление

–          Настроите изкуствено на автоматичен режим със следните показатели-влажност-вода; температура-лед  за да проверите дали системата работи добре

 

Инсталацията на снего-топящи кабел
Инсталацията на снего-топящи кабел

Чрез този линк можете да изтеглите файл за информация за  Инсталацията на снеготопящия кабел ENERPIA

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.