Предварителни действия на потребителя за негово улеснение

След като потребителят реши да си постави подово отопление, най-напред трябва да си отговори на кого ще бъде възложен монтажът: на фирма с утвърдени специалисти, на обикновен майстор или ще се опита да действа на принципа „направи си сам“. Определено най-рационалният вариант е да потърси утвърдена фирма.

На второ място е необходимо да избере вида на подовото покритие и да измери височината, на която ще се повдигне нивото на пода.

Следва скициране на план на помещението, като на него се отбелязва разположението на мебелите, лежащи плътно върху пода (тоест такива, които са без крачета). Върху плана трябва да се маркират местата на електрическите контакти и къде искате да се разположи термостатът.

Мебелите задължително влизат в плана за подово отопление

Когато сте свършили изброеното по-горе, просто ни го изпратете по най-удобния за вас начин – електронна поща, WhatsApp, Viber, Telegram. В случай че изготвянето на примерен план ви затруднява, можем да уговорим време за директен оглед и от наш специалист.

Следва нашата предварителна оферта, която след вашето одобрение, приключва с договор за доставка и монтаж.

 

Времетраене на монтажа

Продължителността на монтажните работи на подовото отопление зависи от площта на обекта и от вида на избраното подово отопление.

За нагревателен кабел и XL-тръба е необходимо да се направи циментова замазка. Времето на изсъхване до готовност зависи от влажността и температурата на околния въздух.

Ако се избере инфрачервено фолио, замазката не е задължителна; необходим е само равен под. Монтажът на фолиото може да бъде извършен лесно и бързо за 1 работен ден при комфортни за потребителя условия – без разбиване на пода, без прах и съпътстващите неудобства.

 

Проектиране на подово отопление в стандартна спалня

Това е един от най-често срещаните случаи за монтаж на подово отопление с инфрачервено фолио. Предвижда се отстъп от стените с 5-10 см. Трябва да се знае, че такова фолио не се полага под мебели, лежащи директно върху пода (без крака), защото може да се получи прегряване. Разстоянието между пода и мебелите е както това от стените.

Ако инфрачервеното фолио се предвижда да бъде основното отопление в помещението, обхваща минимум 70% от общата площ. В случай че ще се използва като допълнително отопление, може да се ограничи до 40% от площта.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.