Често Задавани Въпроси

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНФРАЧЕРВЕНОТО ОТОПЛЕНИЕ?

Това е отопление с нагревател, излъчващ вълни в инфрачервения спектър. Основният източник на инфрачервено лъчение е Слънцето, което е естественият „отоплителен уред” за Земята.

Инфрачервените топлинни вълни загряват основно твърдите тела (мебели, хора), не толкова въздуха. Това създава усещане за комфорт при 2-3 градуса по-ниска температура на въздуха и е основна предпоставка за икономия на ел. енергия.

Всички конвенционални отоплителни уреди като климатици, радиатори, вентилаторни и конвекторни печки залагат на загряване на въздуха в помещението и неговата циркулация. Това е предпоставка за неравномерно затопляне на помещението и неприятни течения, разнасяне на прах и т.н.

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

– Икономично

– Не заема място в помещението

– Няма въздушни течения

– Няма шум

– Възможност за секционно управление

– Няма нужда от профилактика и обслужване

– Безопасно за деца и хора с ограничени възможности

– Лесно управление

– Дълъг срок на експлоатация

– Може да се инсталира в апартамент (няма нужда от място за котел и разширителен съд)

КАК ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА/МОНТАЖ НА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ?

 • Определете кой и как ще прави монтажа(фирма, майстор или направи си сам)
 • Изберете какво ще бъде подовото покритие
 • Измерете височина на която можете да повдигнете нивото на пода
 • Нарисувайте план на помещението
 • Върху плана отбележете разположението на мебелите (интересуват ни само мебели БЕЗ крака)
 • Отбележете местата на ел. контактите
 • Отбележете мястото, където бихте искали да разположите термостата
 • Изпратете ни тези данни по начин, който Ви е удобен – ел. поща, WhatsApp, Viber, Telegram
 • Или уговорете с нас време за оглед
 • Прегледайте получената от нас предварителна оферта
 • При одобрение – подписваме договор за доставка и монтаж.

КАКЪВ ВИД ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ ДА ИЗБЕРА?

 • Видовете подово отопление са:
 • Инфрачервено фолио – за сухи помещения на закрито с под от ламинат или многослоен паркет
 • Нагревателен кабел (или кабелна рогозка, представляваща мрежа, за която е закрепен кабел, разпределен в намотки. Лесен за самостоятелна инсталация вариант):
  • за закрити сухи и мокри помещения с под от плочки
  • за външно приложение (тераси, паркинги, алеи, стълбища, дворове)
 • XL тръба – хибридно водно-електрическо отопление – за закрити сухи и мокри помещения с под от плочки или ламинат (паркет)
 • Водно подово отопление – за закрити сухи и мокри помещения с под от плочки или ламинат (паркет)

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ИНСТАЛИРА?

 • В сухи помещения на закрито с под ламинат или многослоен паркет
  • инфрачервено фолио
  • XL тръба
 • В сухи или мокри помещения с под от плочки
  • нагревателен кабел (кабелна рогозка)
  • XL тръба
 • За външно приложение (тераси, паркинги, алеи, стълбища, дворове)
  • нагревателен кабел

КЪКВА Е ДЕБЕЛИНАТА НА ПОДОВОТО ОТОПЛЕНИЕ?

 • С инфрачервено фолио – 6мм (1мм фолио + 5мм минимална изолация)
 • С отоплителен кабел – от 1см (компромисен вариант без изолация). Препоръчваме поне 5см. изолация. Общо минимум 6см
 • С XL тръба – от 3см (компромисен вариант без изолация). Препоръчваме поне 5см. изолация. Общо минимум 8см.

КОЛКО ВРЕМЕ ПРОДЪЛЖАВА МОНТАЖА?

Всичко зависи от площта на помещението и типа на подовото отопление.

 • За нагревателен кабел и XL тръба е необходима циментова замазка. Тази замазка трябва да се изчака да изсъхне и тогава да се полага ламинат. Времето за съхнене зависи от температурата на въздуха и влажността.
 • За инфрачервено фолио замазка не е задължителна. Необходим е само равен под. В този случай една стая може да бъде завършена лесно и бързо в рамките на 1 работен ден. Без прах и разбиване на пода.

КАК СЕ ПРОЕКТИРА ПОДОВОТО ОТОПЛЕНИЕ В СТАНДАРТНА СПАЛНЯ?

 • Необходимо е да се заложи отстъп от стените с 5-10см
 • Инфрачервено фолио не се поставя под плътно лежащи на пода мебели (без крака), тъй като това може да доведе до прегряване. отстъпът от мебелите е същия както отстъпа от стените. Това ще защити мебелите от разсъхване.
 • Ако инфрачервеното фолио се използва за основно отопление, трябва да се положи на не по-малко от 70% от общата площ на помещението. Ако се използва за допълнително отопление може да заема само 40%.

КАК СЕ УПРАВЛЯВА ПОДОВОТО ОТОПЛЕНИЕ?

Управлението става с термостат. отоплението се включва когато температурата на въздуха или на пода спадне под зададената. Изключва се при достигане на зададената от Вас температура.

КАК ДА СЕ ИЗБЕРЕМ ТЕРМОСТАТ?

 • Термостатът е необходим за поддържане на най-комфортната температура и минимизиране на разходите за отопление чрез рационално управление на отоплителния уред.
 • Те позволяват да се включи подовото отопление в определено от Вас време – например преди да се върнете у дома след работа.
 • Термостатите се различават по:
  • сложност на управлението/цена: електро-механични, цифрови с LED екран, програмируеми, със сензорен дисплей, с WiFi управление през интернет и мобилен телефон
  • по мощност – в зависимост от мощността на нагревателните елементи
  • по вида на монтажа – настенни, за вграждане в стена или мебел, с кабел или без кабелно свързване
  • по начина на управление – с контрол на температурата на въздуха и/или на пода. Т.е. датчика измерващ контролната температура е вграден в пода и/или в корпуса на термостата

КАК ДА НАМАЛИМ РАЗХОДИТЕ ЗА ТОК?

 • Качествена топлоизолация на помещенията ще намали загубите на топлина с 35-40%
 • Разполагане на нагревателните елементи само върху полезната площ на стаята, свободна от мебели, техника и други предмети. Това отговаря на изискванията за правилен монтаж, не предизвиква прегряване на кабела или фолиото и се избягват излишният разход на топлина е ел. енергия.
 • Намалете зададената с термостата температура на въздуха с 10С – това ще намали разхода на ел. енергия с 5%

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ИЗОЛАЦИЯТА?

Изолацията под подовото отопление се монтира задължително при помещения на първи етаж или ако на долния етаж помещението не се отоплява. Тази мярка позволява да се ориентира топлинното излъчване в нужната посока, т.е. в жилищната зона. Това не само прави отоплението по-ефективно, но главно – позволява да се спестят значителни средства.

КАКВА Е ЕЛМОЩНОСТ НА ПОДОВОТО ОТОПЛЕНИЕ?

 • За инфрачервеното фолио мощността е в рамките на 160-220W/кв.м. (в зависимост от фолиото)
 • За нагревателните кабели 18-50W/м. той се намотава на зиг-заг с определена стъпка (мин. 75мм, макс. 150мм). Това е необходимо за да се получи обща мощност на подовото отопление 100-160W/кв.м.
 • За XL тръба – тя се полага като кабела със стъпка мин. 20см, макс. 30см. Това е необходимо за да се получи обща мощност на подовото отопление 120-160W/кв.м.

Можете да пренебрегнете изолацията само ако ще отоплявате горния етаж на собствената си къща, при положение че долния също се отоплява.

ВРЕДНО ЛИ Е ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ?

Подовото отопление работи чрез излъчване на топлина. На същия принцип като слънцето. То нагрява земята, а тя от своя страна отдава топлината на нас. Електромагнитните излъчвания са толкова малки, че не оказват влияние на здравето. Ето защо подовото отопление не представлява заплаха за хората.

ИМАМ СТАР ПАРКЕТ. ТРЯБВА ЛИ ДА ГО МАХНА?

Дебелината на подовото отопление заедно с изолационната подложка (и в зависимост от дебелината на ламината) е примерно 14мм. Ако под вратите имате необходимия запас свободно пространство, то няма необходимост да махате паркета. Другата възможност е да се подрежат вратите.

КАКВА Е ТЕМПЕРАТУРАТА НА ПОДА?

Всеки човек има свои предпочитания за комфортна температура, но за ламината и многослойния паркет съществуват ограничения, определени от производителите. Обикновено не повече от 270С

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ЛАМИНАТА?

В инструкциите, прилагани към ламината или в съпровождащите документи трябва да има указание от производителя, че продуктът може да се използва върху подово отопление.

КАКЪВ ПАРКЕТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА?

– Може да се използва само многослоен паркет

– В инструкциите към паркета или в съпровождащите документи трябва да има указание от производителя, че продуктът може да се използва върху подово отопление.

ПОДОВОТО ОТОПЛЕНИЕ ВДИГА ПРАХ И Е ВРЕДНО ЗА АЛЕРГИЧНИТЕ

Подовото отопление работи на принципа на излъчването, а не на конвекцията. То не смесва студения и топлия въздух. Той излъчва топлина.

ОПАСНО ЛИ Е ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ?

Електрическото подово отопление трябва да бъде напълно безопасно при ползване. Ето защо при инсталацията трябва да се следи внимателно да не се наруши изолацията на нагревателя и токопроводящите шини. Системата трябва да се включи към захранване със съответното напрежение. По правило подовите отопления от този вид се захранват от мрежата с 220V.

Температурата на повърхността не трябва да превишава 270С

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РЕМОНТИРА ПОДОВОТО ОТОПЛЕНИЕ?

Въпреки че производителите гарантират дълги срокове за работа на подовото отопление, добре е още при проектирането да се предвиди възможността за повреда на отделни елементи и как те ще бъдат отстранени и заменени.

 • Например термодатчикът при мокър монтаж се вкарва в гофра тръба преди изливането на циментовата замазка. Така при повреда, може да се изтегли и замени без разбиване на пода.
  • Друг често използван метод е дублиране на термодатчика. Това може да се прилага като предпазна мярка при всички видове подово отопление.
  • Замяната на фолио не би трябвало да създава голям проблем, ако се придържаме към стандартния начин на редене на ламинат или паркет.
  • При XL тръба замяната на течност и нагревателен елемент става чрез специална монтажна кутия. Тя се вгражда в пода на нивото на замазката. Ако се спука тръбата, неголямо количество течност ще изтече, като ще маркира мястото на повредата. Участъкът се изрязва, монтира се муфа и се свързва с двустранен фитинг.

УСТРОЙСТВО И ОСОБЕНОСТИ НА XL ТРЪБА

 • XL тръбата представлява тръба с диаметър 2см от структуриран полиуретан, запълнена с течност – антифриз. Във вътрешността на тръбата по цялата и дължина преминава кабел, покрит с тефлон.
 • Тръбата се монтира по избрана от Вас схема в бетонна замазка с дебелина 4-5см.
 • При включване на захранването кабелът се нагрява, повишеното налягане води до кипене. Системата се нагрява мигновено и след това дълго задържа топлината.

ПРЕДИМСТВА НА XL ТРЪБА ПРЕД КАБЕЛНО ПОДОВО

 • Разходите за отопление са значително по-ниски, отколкото при обикновено кабелно отопление. Системата с течност консумира около 12W/кв.м. електроенергия, а изстива два пъти по-дълго от под с кабелно отопление.
 • Няма електромагнитно излъчване
 • Няма опасност от прегряване. Може спокойно да местите мебелите от място на място.
 • Добра възможност за ремонт. При обикновения кабел е трудно да се установи мястото на повредата. При XL тръба замяната на течност и нагревателен елемент става чрез специална монтажна кутия. Тя се вгражда в пода на нивото на замазката. Ако се спука тръбата, неголямо количество течност ще изтече, като ще маркира мястото на повредата. Участъкът се изрязва, монтира се муфа и се свързва с двустранен фитинг.

ПРЕДИМСТВА НА XL ТРЪБА ПРЕД ВОДНО ПОДОВО

 • Не е нужен котел, който е най-скъпия елемент в системата. Електрическите модели са по-евтини от другите, но оскъпяват експлоатацията.
 • Всички модели освен електрическия в една или друга степен са екологични замърсители, тъй като използват процес на горене на различни продукти.
 • Няма нужда от разширителен съд
 • Няма нужда от циркулационна помпа и колекторен възел, тъй като течността се намира постоянно в тръбата и не се движи
 • Равномерно нагряване на топлоносителя по цялата дължина на тръбата. Това дава възможност за свободен избор на схема на полагане.
 • Възможна е инсталация в апартаменти
 • XL тръбата винаги се монтира в замазка. От гледна точка на пожарната безопасност системата може да се използва в дървени къщи, тъй като вероятността за запалване е сведена до минимум.
Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.